Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Využijte možnosti staticky čistého řešení

  • značné možnosti pro využití v monolitických konstrukcích
  • nejvýhodnější pro modulační rozpětí 8-12 m
  • zaručená ergonomika při uvedeném rozpětí
  • vytvoření kazetových křížem pnutých stropů
  • celková úspora železa a betonu
  • možnost vytvoření různé šířky žeber dle potřeby
  • přesné zachování rozměrů žeber
  • možnost nahrazení předpjatých betonových prvků