Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Vytvořte jednoduchým způsobem originální architekturu

  • možnost vzniku vynikajícího pohledového efektu
  • zvýraznění pohledových ploch
  • vytvoření pohledu bez dodatečných stavebních úprav
  • různá variabilnost daných dispozičních řešení
  • provzdušnění velkých prostorů
  • zvýraznění interiérových ploch
  • možnost zabudování osvětlení do kopulí
  • nebrání provádění stropních podhledů
  • vytvoření příjemného, přátelského prostředí
  • dobrého pocitu pohodlí a volnosti