Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Využijte možnosti rychlé a jednoduché montáže

  • zajímavé technické řešení
  • minimální nároky na zaškolení montážní čety
  • využití tradičních stavebních technologií
  • vytvoření stabilní a pevné pracovní plochy pro betonáž
  • ideální příprava nosných průvlaků a prostupů
  • veškerá příprava v jednom pracovním záběru
  • náhrada celoplošných bednících dílů plastovými kopulemi