Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Výhody

STONEWORK systems nabízí plno

realizačních výhod:

 • rychlost provedení
 • dlouhodobá životnost
 • možnost zapuštění cest do terénu bez potřeby provádění obrubníků
 • několikanásobně kratší doba výstavby ve srovnání s jinými systémy
 • umožňuje zkrátit uzávěrky některých hlavních silnic
 • minimalizuje problémy s dopravou
 • nejsou vyžadovány náročné práce na vyztužení podloží, odvodňovací práce
 • pokládka se provádí přímo na stávající zpevněné podloží, např. zem, cementový kryt, starý asfalt
 • plynule navazuje na původní vzor při dodatečných opravách inženýrských sítí

estetických předností:

 • 30 druhů barevných odstínů
 • 24 druhů vzorů dlažeb
 • část vzorů je provedena dle originální antických předloh
 • snadné provádění úhlů, oblouků či jiných atypických tvarů dle přání architekta a investora
 • dokonalé ztvárnění historických dlažeb a ostatních přírodních materiálů
 • barevná stálost

praktických výhod:

 • nevyžaduje další údržbu
 • snadné čištění proudem čisté vody
 • vynikající odolnost vůči mastnotám, olejům a jiným ropným produktům, jejich snadné odstranění
 • využití protiskluzných vlastností pro spády až do 17%
 • odstraněním otevřených spojů odpadá problém se zarůstáním trávou a plevelem
 • odolnost vůči UF záření a mrazu
 • technologickými úpravami dochází k dokonalému vytvrzení povrchu betonu