Facebook Instagram Google+
úsporné řešení pro budoucnost

Popis technologie

Základem pro raženou dlažbu je betonová směs B25 v tl. 80-100mm s polypropylenovými vlákny. Při jejím plastickém stavu je do povrchu betonové směsi ražen požadovaný vzor strukturovanými formami. Cíleně je tak dosahováno drobných nerovností, zlomů a zvýraznění spáry.

Povrch betonové plochy je ošetřen barevnými vytvrzujícími přísadami, které výrazně zvyšují tvrdost a odolnost povrchu použité betonové směsi. Zároveň je tak dosaženo vzniku přírodní patiny kamene s velkým množstvím barevných efektů na povrchu dlažby. Ražba může být vícebarevná nebo kombinovaná s libovolnými vzory. Dilatační spáry se po zatuhnutí betonu zajistí prořezáním. V konečné úpravě je plocha zapečetěna ochranným lakem pro uzavření spár a pórů.
V současné nabídce je dvacet čtyři vzorů ražby, které lze kombinovat ve třiceti barevných provedeních.

Uvedená technologie je schopna úspěšně čelit obvyklým dopravním rázům a úspěšně odolávat změnám počasí, které ostatním systémům silniční krytiny působí značné problémy. Způsob ošetření betonové směsi umožňuje použití STONEWORK systemu pro značné rozpětí teplot od -40 do +50°C.

Skladby ražených dlažeb se mohou lišit dle požadavku provozního zatížení a je potřeba jejich provedení konzultovat s autorem projektu.